محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

بازداشت هفت نفر به ظن قاچاق انسان در سیسیل

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بازداشت هفت نفر به ظن قاچاق انسان در سیسیل

<p><strong>خبر کوتاه</strong></p> <p>هفت نفر پس از نجات ۲۷۶ مهاجر غیرقانونی در سواحل جزیره سیسیل ایتالیا بازداشت شدند.</p> <p>پلیس ایتالیا مظنون است که این افراد در قاچاق انسان و آوردن این مهاجران دست داشته باشند.</p>