محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کاوشگر آمریکایی سه شنبه در نزدیک ترین نقطه به پلوتو خواهد بود

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کاوشگر آمریکایی سه شنبه در نزدیک ترین نقطه به پلوتو خواهد بود

<p><strong>خبر کوتاه</strong></p> <p>کاوشگر آمریکایی “نیو هوریزونز” که نه سال پیش بوسیله ناسا پرتاب شد، روز سه شنبه به نزدیک ترین نقطه از سطح سیاره پلوتو یعنی ده هزار کیلومتری آن خواهد رسید.</p> <p>فاصله این سیاره دور دست تا خورشید پنجاه برابر فاصله زمین تا خورشید است.</p> <p>امید می رود این کاوشگر تصاویر واضح تری از این سیاره ارسال کند.</p>