محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

بستری شدن یکصد و پنجاه نفر بر اثر مصرف ماده تقویت عضلات در لهستان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بستری شدن یکصد و پنجاه نفر بر اثر مصرف ماده تقویت عضلات در لهستان

<p><strong>خبر کوتاه</strong></p> <p>بیش از یکصد و پنجاه نفر بر اثر مصرف ماده مخدر “استرانگمن” در لهستان راهی بیمارستان شدند.</p> <p>این ماه که فروش آن در این کشور ممنوع شده برای تقویت عضلات از آن استفاده می شود.</p>