محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

نخست وزیر رومانی به فساد مالی متهم شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نخست وزیر رومانی به فساد مالی متهم شد

<p><strong>خبر کوتاه</strong></p> <p>دادستانی رومانی روز دوشنبه ویکتورا پونتا، نخست وزیر این کشور را به فرار از مالیات، پولشویی و جعل اسناد متهم کرد. </p> <p>مقامهای قضایی از بازداشت موقت اموال متعلق به آقای پونتا تا روشن شدن پرونده خبر داده اند.</p> <p>تحقیقات قضایی شامل فعالیتهای آقای پونتا به عنوان وکیل و پیش از رسیدن او به نخست وزیری را در بر می گیرد.</p>