محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

درگیری در جریان رژه نارنجی پوشان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
درگیری در جریان رژه نارنجی پوشان

<p>خشونت در رژه سنتی نارنجی پوشان در ایرلند شمالی حادثه آفرید. </p> <p>درگیریها روز یکشنبه در بلفاست زمانی آغاز شد که نارنجی پوشان پروتستان سعی کردند به زور موانعی را که در مسیر آنها در محله کاتولیکها وجود داشت، از میان بردارند.</p> <p>در این حادثه، هشت افسر پلیس نیز در اثر پرتاب بطریهای آبجو و دیگر اشیاء مجروح شدند.</p>