محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

فیفا؛ جفری وب ادعای بی گناهی کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
فیفا؛ جفری وب ادعای بی گناهی کرد

<p> *خبر کوتاه*</p> <p>جفری وب، یکی از هفت مسئول فیفا، که به درخواست دادگاهی در آمریکا ، اخیرا به اتهام فساد در سوئیس بازداشت شده و به این کشور مسترد شد، در مقابل دادگاه فدرال نیویورک، ادعای بیگناهی کرد.</p>