محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تصویربرداری نوین در خدمت باستان شناسی اسرائیل

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تصویربرداری نوین در خدمت باستان شناسی اسرائیل

<p><strong>خبر کوتاه</strong></p> <p>باستان شناسان اسرائیلی توانستند به کمک فناوریهای پیشرفته تصویربرداری دیجیتال، محتوای متنی را که روی پوست نوشته شده بود و قدمتی ۱۵۰۰ ساله داشت کشف و بازخوانی کنند.</p> <p>این نوشته ۴۵ سال پیش در همان منطقه ای یافت شد که طومارهای دریای مرده کشف گردید.</p>