آتش سوزی در جنگلهای آلبانی
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

آتش سوزی در جنگلهای آلبانی

اینها بخشی از آتش سوزی هایی است که قسمت هایی از آلبانی را فرا گرفته است. دمای سوزان بالای چهل درجه به همراه وزش بادهای قوی، بخشهایی از شمال و شمال شرقی این کشور را طعمه آتش کرد.

اینها بخشی از آتش سوزی هایی است که قسمت هایی از آلبانی را فرا گرفته است. دمای سوزان بالای چهل درجه به همراه وزش بادهای قوی، بخشهایی از شمال و شمال شرقی این کشور را طعمه آتش کرد.

تازه‌ترین ویدیو