محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کشف سیاره ای شبیه زمین

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کشف سیاره ای شبیه زمین

<p>ناسا روز پنجشنبه از رصد کردن سیاره ای شبیه زمین در فاصله ۱۴۰۰ سال نوری از زمین و در صورت فلکی ماکیان خبر داد.</p> <blockquote class="twitter-tweet" lang="fr"><p lang="en" dir="ltr">Newly discovered Kepler-452b is first near-Earth-size planet in 'habitable zone' around a sun-like star. <a href="https://twitter.com/NASAKepler"><code>NASAKepler</a>&#10;<a href="https://t.co/agH7IrILBn">https://t.co/agH7IrILBn</a></p>&mdash; NASA (</code>NASA) <a href="https://twitter.com/NASA/status/624406765707268097">24 Juillet 2015</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> <p>جان گرانسفلد، معاون مدیریت ناسا در این زمینه گفت: «داده های تلسکوپ بسیار غنی هستند و جامعه علمی خواهد توانست به کشفهای تازه ای از خلال این داده ها در آینده دست پیدا کند. امروز کشف شبیه ترین سیاره به زمین را اعلام می کنیم…»</p> <p>کشف این سیاره بر اساس پردازش داده های دریافتی از تلسکوپ کپلر صورت گرفته است.</p> <p>بر اساس گزارش ناسا احتمالا بر سطح صخره ای این سیاره مقادیر قابل توجهی آب وجود دارد.</p>