محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

پکن میزبان بازیهای المپیک زمستانی ۲۰۲۲

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پکن میزبان بازیهای المپیک زمستانی ۲۰۲۲

<p>در رقابت سخت میان پکن، پایتخت چین و آلماآتی بزرگترین شهر قزاقستان چینیها توانستند میزبانی بازیهای المپیک زمستانی سال ۲۰۲۲ را از آن خود کنند. </p> <p>این در حالی است که پیشتر پکن در سال ۲۰۰۸ میزبان رقابتهای المپیک تابستانی بوده است و بسیاری انتظار داشتند تا آلماآتی قراقستان به دلیل آب و هوای مناسب میزبانی را ابدست آورد. </p> <p>چینیها با چهار رای بیشتر اعضای کمیته المپیک توانستند این میزبانی را از آن خود کنند.</p>