اعتراض تایوانی ها به سیاست چین برای تجدید نظر درکتاب های درسی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اعتراض تایوانی ها به سیاست چین برای تجدید نظر درکتاب های درسی

<p><strong>خبر کوتاه</strong></p> <p>تظاهرکنندگان تایوانی روز یک شنبه با حضور در خیابان های تایپه نسبت به تجدید نظر در کتاب های درسی دست به اعتراض زدند. </p> <p>معترضان که به طور عمده دانش آموزان را شامل می شدند معتقدند تغییرات جدید کتب درسی در جهت ترویج سیاست های واحد چین در تایوان می باشد.</p>