محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

پاپ فرانچسکو: کاتولیک های طلاق گرفته نباید از کلیسا طرد شوند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پاپ فرانچسکو: کاتولیک های طلاق گرفته نباید از کلیسا طرد شوند

<p>رهبر کاتولیک های جهان روز چهارشنبه اعلام کرد کاتولیک هایی که طلاق گرفته و برای بار دوم ازدواج کرده اند نباید از کلیسا طرد شوند. </p> <p>بر اساس احکام کلیسای کاتولیک، پیروان این کلیسا که برای بار دوم ازدواج کرده اند نمی توانند برای مثال در مراسم عشاء ربانی شرکت کنند.</p> <p>پاپ فرانچسکو گفت:«ما با آنهایی که ازدواجشان به شکست انجامیده و اجتناب ناپذیر بوده و اتحادی دیگر بسته اند چگونه می توانیم برخوردی مهربانانه داشته باشیم.»</p> <p>وی در ادامه سخنانش افزود:«این افراد به هیچ وجه نباید طرد بشوند. با آنان نباید مثل طردشدگان رفتار نمود. آنها همچنان بخشی از کلیسا هستند.»</p> <p>یک فرد کاتولیک نمی تواند برای بار دوم در کلیسا ازدواج کند. کلیسای کاتولیک تحت شرایط و هزینه ای خاص می تواند ازدواج اول را بی اعتبار کند و وضعیت تاهل فرد ازدواج کرده را نه طلاق گرفته که مجرد اعلام کند.</p> <p>ظاهراً سخنان روز چهارشنبه پاپ در آمدی است بر همین موضوع تا در شورای آتی کلیسا که با شرکت اسقف ها و در مورد کانون خانواده تشکیل خواهد شد بدان عمیق تر بپردازد.</p>