پلیس فدرال آمریکا در مورد تیراندازی پلیس به نوجوان رنگین پوست تحقیق می کند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پلیس فدرال آمریکا در مورد تیراندازی پلیس به نوجوان رنگین پوست تحقیق می کند

<p>رییس پلیس شهر آرلینگتون در ایالات متحده خبر داد که از پلیس فدرال آمریکا درخواست شده تا در روند تحقیقات تیراندازی یک افسر پلیس سفیدپوست به نوجوان رنگین پوستی که بدون گواهینامه در حال رانندگی بوده، کمک کند. </p> <p>ویل جانسون، رییس پلیس شهر آرلینگتون در ایالت تگزاس می گوید: «این روزها ملیت و هویت آمریکایی ما با موضوعاتی چون نبود عدالت اجتماعی، نابرابری، تبعیض نژادی و سوء رفتار پلیس، مورد هجوم و پرسش قرار گرفته است. ما به اهمیت این موضوع و میزان تأثیرش بر کل جامعه واقف هستیم و خود را متعهد می دانیم که به گونه ای شفاف عمل کنیم.»</p> <p>کمی دورتر از تگزاس و در شهر فرگوسن ایالت میسوری، راهپیمایی کوچکی در سالگرد حادثه تیراندازی به مایکل براون برگزار شد. یکسال پیش از این، پلیس فرگوسن به مایکل براون جوان هجده ساله رنگین پوست و غیر مسلح شلیک کرده و سبب مرگ او شده بود.</p>