محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

فلسطینیان کرانه باختری برابر یهودیان پستهای ایست و بازرسی دایر کردند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
فلسطینیان کرانه باختری برابر یهودیان پستهای ایست و بازرسی دایر کردند

<p>فلسطینیان در کرانه باختری پست های گشت و بازرسی شبانه دایر کرده اند، تا خود و مناطق مسکونیشان را از گزند حملات یهودیان افراطی مصون نگه دارند. این اقدام در پی یورشهای اخیر یهودیان شهرک نشین به فلسطینی ها، کشته شدن پدر و فرزند یک خانواده فلسطینی در آتش سوزی و بالا گرفتن تنش در کرانه باختری صورت می پذیرد. </p> <p>منتصر، جوانی فلسطینی که در پست ایست و بازرسی در روستای ترسعیا در کرانه باختری فعالیت می کند، می گوید: «ما اینجا کنترل می کنیم که آیا عابران سلاح، ابزار سرقت و چیزهایی از این گونه دارند یا نه. چون یهودی های بسیاری از این منطقه عبور می کنند و ممکن است مشکل آفرین باشند، خانه آتش بزنند و یا هر کار دیگری هم ممکن است بکنند.»</p> <p>گزارشها حاکی است که فلسطینیان دایرکننده پست های بازرسی، در جریان بازرسی ها تاکنون موفق به کشف تعدادی ابزار خطرآفرین شده اند.</p> <p>هفته گذشته، یهودیان افراطی با بمبهای آتشزا شبانه به خانه یک فلسطینی حمله کردند. در اثر آتش سوزی در این خانه، تاکنون پدر و کودک هجده ماهه خانواده جان خود را از دست داده و مادر و یک کودک چهار ساله در بیمارستان بستری هستند.</p>