محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تظاهرات در بلفاست به خشونت انجامید

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تظاهرات در بلفاست به خشونت انجامید

<p><strong>خبر کوتاه</strong><br /> رژۀ سنتی جمهوریخواهان در بلفاست، پایتخت ایرلند شمالی با مداخلۀ پلیس پایان یافت. پلیس این شهر برای متفرق کردن تظاهرات کنندگان از آب پاش های قوی استفاده کرد.</p> <p>به گفتۀ مقامات پلیس، این درگیری زمانی آغاز شد که تظاهرات کنندگان بعد از ساعات پایانی تعیین شده برای این راهپیمایی نیز حاضر به ترک خیابان نبودند.</p> <p>این تظاهرات برای گرامیداشت یاد قربانیان خشونت های ارتش بریتانیا و همچنین درگیری های میان طرفداران پادشاهی بریتانیا و جدایی طلبان کاتولیک ایرلند شمالی برگزار می شود.</p>