محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

صرف نظر دادگاه آلمان از پیگرد دو خبرنگار بخاطر "خیانت و خدشه به امنیت ملی"

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
صرف نظر دادگاه آلمان از پیگرد دو خبرنگار بخاطر "خیانت و خدشه به امنیت ملی"

<p>دادگاه فدرال آلمان،از پیگرد آشکار دو خبرنگار سایت اطلاع رسانی “نتس پولیتیک“، به اتهام خیانت و خدشه به امنیت ملی صرفه نظر کرد.</p> <p>این موضوع پس از انتشار خبر جزئیات طرح دولت آلمان برای تقویت کنترل ارتباطات الکترونیکی مردم این کشور، توسط این سایت، مطرح شد.</p> <p>مارکوس بکدال، سردبیر این سایت و از متهمان سابق این پرونده با اشاره به برکنار شدن دادستان فدرال آلمان بخاطر پیگیری او و یکی دیگر از همکارانش، گفت: “این موضوع هنوز تمام نشده. افراد دیگری هم در پشت مسئله پیگرد ما بوده اند. هنوز کار ما برای روشن کردن این موضوع تمام نشده است.”</p> <p>تحقیق از این خبرنگاران پس از شکایت سرویس اطلاعاتی آلمان از آنها صورت گرفت.</p> <p>مردم آلمان به کنترل ارتباطات تلفنی و ایمیلیشان حساسیت دارند و اخیرا تظاهراتی را نیز در اعتراض به این موضوع برگزار کردند.</p>