محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کاشت و برداشت کاهوی تر و تازه در ایستگاه فضایی بین المللی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کاشت و برداشت کاهوی تر و تازه در ایستگاه فضایی بین المللی

<p><strong>خبر کوتاه</strong><br /> فضانوردان اولین کاشت خود در درون ایستگاه فضایی بین المللی را برداشت و کاهوی تازه میل کردند. آنان پیش تر و بمنظور تحقیقات در این ایستگاه کشت کرده بودند اما گیاهان بعمل آمده مصرف خوراکی نداشتند. نیمی از کاهوهای رنگین و فضایی بعمل آمده در این ایستگاه برای بررسی دانشمندان به زمین فرستاده خواهد شد.</p> <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Au6Cm059dm0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>