محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

هفتادمین سالگرد بوسه آمریکایی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
هفتادمین سالگرد بوسه آمریکایی

<p><strong>خبر کوتاه</strong></p> <p>صدها زوج در میدان تایمز نیویورک آمریکا با بوسیدن یکدیگر هفتادمین سالگرد “بوسه پایان جنگ جهانی دوم” را گرامی داشتند. </p> <p>این بوسه مشهور مربوط به یک سرباز آمریکایی می شود که پس از پایان جنگ به کشورش بازگشت و به طور اتفاقی پرستاری را که در محل حاضر بود بوسید. عکس این بوسه یکی از مشهورترین تصاویر مربوط به جنگ است.</p>