محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

خودداری رئیس جمهوری سودان جنوبی از امضای قرارداد صلح

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
خودداری رئیس جمهوری سودان جنوبی از امضای قرارداد صلح

<p><strong>خبر کوتاه</strong></p> <p>بدنیال مذاکرات صلح سودان در آدیس آبابا پایتخت اتیوپی با هدف پایان دادن به جنگ داخلی در این کشور، سالوا کیر رئیس جمهوری سودان جنوبی از امضای قرارداد نهایی صلح با شورشیان خودداری کرد.</p> <p>رئیس جمهوری سودان جنوبی گفته است که به زمان بیشتری برای امضای قرارداد صلح نیاز دارد. جامعه بین المللی تهدید کرده بود که اگر دو طرف تا هفدهم ماه اوت به توافق نرسند تحریم هایی را علیه دولت سودان جنوبی اعمال خواهد کرد.</p>