محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

پژوهشگران بریتانیایی تجویز سیگار الکترونیکی را توصیه می کنند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پژوهشگران بریتانیایی تجویز سیگار الکترونیکی را توصیه می کنند

<p>متخصصان سلامت عمومی در بریتانیا روز چهارشنبه نتایج مطالعه ای را منتشر کردند که بر اساس آن پزشکان عمومی می توانند سیگار الکترونیکی را برای مبارزه با کشیدن سیگار تجویز کنند. </p> <p>پزشکان در بریتانیا از لحاظ قانونی نمی توانند سیگار الکترونیکی را به بیماران توصیه کنند. پژوهشگران امیدوارند با انتشار این بیانیه مقامهای مسئول اجازه تجویز سیگار الکترونیکی را به بیماران خود دهند.</p>