محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

آلودگی آب دریا و دریاچه های ریودوژانیرو

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آلودگی آب دریا و دریاچه های ریودوژانیرو

<p>آلودگی آب دریا و دریاچه های ریودوژانیرو موجب افزایش نگرانی مقامات و همچنین ورزشکاران شده است. ون وو چو، موج سوار اهل کره جنوبی یکی از قربانیان این آلودگی است. او در پی سر گیجه و دل درد شدید به بیمارستان منتقل شده است.</p> <p>مربی این ورزشکار چنین گفت: «شنیده بودم که آب ریو چندان تمیز نیست. این آب برای ورزشکارانی که در آن به رقابت می پردازند خطرناک است.» </p> <p>مقامات کمیته بین المللی المپیک ماه گذشته نگرانی عمیق خود را درباره آلودگی آب دریا و دریاچه های ریو ابراز کردند. برزیل کمتر از یک سال دیگر میزبان بزرگترین رویداد ورزشی جهان یعنی بازی های المپیک است.</p>