محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

هزاران مهاجر جمعه شب را در مرز یونان و مقدونیه سپری کردند

Access to the comments نظرها
نگارش از مهران احمدی
هزاران مهاجر جمعه شب را در مرز یونان و مقدونیه سپری کردند

<p>گروههایی از مهاجران و پناهجویان جمعه شب را در مرز یونان با مقدونیه و در انتظار برای عبور از مرز این کشور سپری کردند. </p> <p>اولین قطار حامل این مهاجران و پناهجویان در طول شب مقدونیه را ترک کرد. این مهاجران و پناهجویان که اغلب آنها اهل سوریه هستند قصد دارند تا با قطار به سمت شمال بروند. </p> <p>در همین حال سربازان و نیروهای پلیس مقدونیه در برابر سیمهای خاردار در منطقه مرزی و در برابر جمعیت مهاجران حضور دارند. </p> <p>ششصد نفر از این مهاجران در طول شب گذشته با قطار به صربستان فرستاده شدند. صربستان آخرین محل توقف آنها پیش از مجارستان و منطقه شنگن خواهد بود. <br /> مقصد نهایی بسیاری از این مهاجران کشورهای اروپایی دیگر همچون آلمان و بریتانیا است.</p> <p>هزاران تن از پناهجویان که در مرز مقدونیه گرفتار شده اند با فریاد زدن خواستار رسیدگی به وضع خود شدند. </p> <p>روز جمعه پلیس مقدونیه مجبور به استفاده از گاز اشک آور و نارجنکهای بی حس کننده برای متوقف کردن جمعیت خشمگین مهاجران در مرز این کشور شده بود. </p> <p>مقدونیه روز پنجشنبه به دلیل ورود موج مهاجران به مرز این کشور «وضعیت اضطراری» اعلام کرده بود.</p>