محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اعتصاب معلمان در غزه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اعتصاب معلمان در غزه

<p><strong>خبر کوتاه</strong></p> <p>به دنبال اعتصاب معلمان و پرسنل آموزشی در غزه در روز دوشنبه بیش از دویست هزار کودک از تحصیل محروم شدند.</p> <p>این معلمان که به کمبود امکانات آموزشی اعتراض دارند در مقابل دفتر سازمان ملل برای پناهجویان فلسطینی تظاهرات کردند.</p> <p>.</p>