محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کشف ردپای دایناسور سی تنی در آلمان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کشف ردپای دایناسور سی تنی در آلمان

<p><strong>خبر کوتاه</strong></p> <p>دانشمندان آلمانی می گویند رد پای یک دایناسور سی تنی را در نزدیکی هانوفر کشف کرده اند.</p> این رد پا در مسیری به طول پنجاه متر یافت شده و قطر هر کدام از آنها یک و دو دهم متر گزارش شده است.