محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

ورود یکصد و سی کودک و نوجوان بی سرپرست به جزیره سیسیل

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ورود یکصد و سی کودک و نوجوان بی سرپرست به جزیره سیسیل

<p>آخرین گزارشها از وضعیت ورود سیل مهاجران به اروپا حاکی است که حدود یکصد و سی کودک و نوجوان بدون سرپرست و همراه وارد پالرمو در جزیره سیسیل ایتالیا شده اند.</p> تعداد کل مهاجرانی که فقط در روز دوشنبه در سواحل ایتالیا نجات داده شده و به این منطقه آورده شده اند، ۵۴۸ نفر اعلام شده است. <p>سرویسهای امدادی این کودکان بی سرپرست را از بقیه مهاجران جدا کرده و به مراکز ویژه مراقبت برده اند.</p> <p>فقط طی چند روز گذشته ۴۴۰۰ مهاجر غیرقانونی در سواحل ایتالیا نجات داده شده اند.</p> <p>تعداد کل مهاجرانی که از ابتدای سال جاری میلادی وارد این کشور شده اند بیش از یکصد هزار نفر گزارش شده است.</p>