محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تظاهرات پناهجویان و درگیری با پلیس در ایتالیا

Access to the comments نظرها
نگارش از مسعود سالاری
تظاهرات پناهجویان و درگیری با پلیس در ایتالیا

<p>در حدود یکصد پناهجو که در یک اردوگاه موقت صلیب سرخ در شهر میلان ایتالیا زندگی می کنند، روز دوشنبه در اعتراض به وضعیت بد زندگی خود تظاهرات کردند و یکی از جاده های اصلی این شهر را بستند.</p> <p>دخالت نیروهای پلیس در این ماجرا منجر به درگیری مختصری شد.</p> <p>بر روی پلاکاردهایی که تظاهرکنندگان حمل می کردند نوشته شده بود: «ما را آزاد کنید». آنها هم چنین با فریاد «مدارک، مدارک»، خواستار دریافت سریع تر مدارک مربوط به اقامت موقت خود شدند.</p> <p>پلیس در نهایت پناهجویان را به درون محوطه اردوگاه بازگرداند.</p> <p>پناهجویان می گویند کار صدور مدارک آنان ماه ها به طول می انجامد و در این مدت آنها مجبورند زیر چادرها و در شرایط «غیر انسانی» زندگی کنند. تراکم مهاجران آن قدر زیاد است که گاه در برخی چادرها هشت نفر با هم زندگی می کنند.</p> <p>برخی دیگر از پناهجویان می گویند اصل مدارک نیز به آنان برگردانده نمی شود.</p> <p>پلیس ایتالیا می گوید اوضاع هم اکنون در این محله آرام است و تنها چند مأمور در مقابل اردوگاه مراقب وضعیت هستند.</p>