بیست سال زندان برای کارگردان اوکراینی در روسیه به اتهام تروریسم

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بیست سال زندان برای کارگردان اوکراینی در روسیه به اتهام تروریسم

<p>الگ سنتسوف، کارگردان اوکراینی به اتهام تروریسم در روسیه به بیست سال زندان محکوم شد. </p> <p>سنتسوف یکی از مخالفان اصلی الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه بود و با وجود بحران حال حاضر بین اوکراین و روسیه انتظار می رفت که او حکم زندان بگیرد اما کسی انتظار نداشت که حکم او بیست سال زندان باشد.</p>