آلمان؛ اردوگاه فریدلند بیش از چهار برابر ظرفیتش مهاجر دارد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آلمان؛ اردوگاه فریدلند بیش از چهار برابر ظرفیتش مهاجر دارد

<p>با ورود سیل مهاجران غیرقانونی به آلمان، موضوع اسکان آنها برای دولت این کشور بیش از پیش دشوار شده است.</p> <p>هم اکنون، در اردوگاه فریدلند که ظرفیت پذیرش هفتصد نفر را دارد، سه هزار مهاجر زندگی می کنند.</p> <p>یکی از آنها می گوید: “هیچ جایی برای خوابیدن نداریم. دیشب در رستوران خوابیدیم. بعضی از مردم بیرون و یا در راهروها می خوابند. جمعیت خیلی زیاد است.”</p> <p>همزمان دولت آلمان اعلام کرده که پروتکل دوبلین را برای پناهجویان سوری اجرا نمی کند و آنها می توانند در آلمان در خواست پناهندگی دهند بدون آن که مجبور باشند به اولین کشور اروپایی که وارد آن شدند بروند .</p> <p>شهردار فریدلند خطاب به وزیر کشور آلمان که برای بازدید به این اردوگاه آمده بود، گفت: “مردم فریدلند مفهوم ادغام شدن و فرهنگ مهمانوازی را می شناسند ولی آنها از شما می خواهند که توقع زیادی نداشته باشید و سریعتر امکانات کمکی را فراهم کنید. خیلی از شما سپاسگزار خواهیم شد.”</p> <p>همزمان گزارش دیگری از براندبورگ در نزدیکی برلین حاکی است که باشگاهی که قرار بود پذیرای یکصد و سی پناهجو باشد به آتش کشیده شده است.</p> <p>بنابر گزارشها، در این آتش سوزی که عمدی به نظر می رسد به کسی آسیبی نرسیده است.</p> <p>پلیس برلین همچنین اعلام کرده دو فعال نئونازی را بدلیل ادرار کردن یکی از آنها بر روی دو کودک خارجی در یک قطار محلی بازداشت کرده است.</p>