هزاران مهاجر و پناهجو از مجارستان وارد اتریش شدند

Access to the comments نظرها
نگارش از Masoud Imani Kalesar
هزاران مهاجر و پناهجو از مجارستان وارد اتریش شدند

<p>مجارستان پس از روزها به هزاران مهاجر و پناهجویی که در این کشور بلاتکلیف مانده بودند اجازه تردد داد و آنهایی را که با پای پیاده راهی اتریش شده بودند بامداد شنبه با اتوبوس به مرز این کشور رساند.</p> <p>مهاجران و پناهجویان پس از آن که از اتوبوس ها پیاده شدند آخرین قسمت از مسیر را با پای پیاده طی کرده و وارد خاک اتریش شدند.</p> <p>اتریش در همین روز و از آنجا که مقصد بسیاری از مهاجران آلمان است، گروه هایی از آنان را با قطار به شهر سالزبورگ این کشور منتقل کرد.</p> <p>بر اساس سیاست دولت و اظهارات مقامات آلمان، انتظار می رود این کشور در سال جاری تا ۸۰۰ هزار مهاجر را در خاک خود بپذیرد.</p> <p>به گفته ورنر فایمن، صدراعظم اتریش، کشور وی و آلمان بدنبال «شرایط اضطراری» در بوداپست دروازه های خود را به روی مهاجران گشوده اند.</p> <p>اعتراضات مهاجرستیزان و راستگرایان افراطی مجارستان در ایستگاه قطار کِلِتی بوداپست، اعتراضات مهاجران بلاتکلیف که از تردد بازمانده اند و نیز کشمکش های آنان با پلیس، مدیریت وضعیت جدید را برای دولت مجارستان دشوار کرده است. </p> <p>مجارستان به یکی از اصلی ترین مسیر عبور مهاجرانی تبدیل شده است که از فقر و جنگ در خاورمیانه و آفریقا به کشورهای اروپای غربی می گریزند.</p> <p>ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، بحران و مشکلات ناشی از مهاجران را بخاطر اشتیاق آنان برای رسیدن به آلمان، «مشکل آلمان» می داند.</p> <p>آلمان اما می گوید کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید به نسبت مهاجران را در خاک خود بپذیرند، خواستی که کشورهایی همچون مجارستان، جمهوری چک، اسلوواکی و لهستان با آن مخالفت می ورزند.</p>