محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

لهستان رفراندوم برگزار کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Masoud Imani Kalesar
لهستان رفراندوم برگزار کرد

<p><strong>خبر کوتاه</strong><br /> لهستان روز یکشنبه یک همه پرسی برگزار کرد. سه سوال مطروحه در این رفراندوم در مورد؛ تخصیص یا عدم تخصیص بودجه به احزاب سیاسی، ترجیحِ حل و فصل شبه های مالیاتی به نفع مالیات دهندگان و نیز سوالی در خصوص حوزه های رای گیری و انتخاب نمایندگان پارلمان بود. دستور برگزاری این رفراندوم توسط رئیس جمهوری سابق لهستان، برونیسلاو کوموروفسکی صادر شده بود.</p>