محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

استخوانهای کشف شدۀ قربانیان اتاق گاز در استراسبورگ دفن شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
استخوانهای کشف شدۀ قربانیان اتاق گاز در استراسبورگ دفن شد

<p><strong>خبر کوتاه</strong></p> <p>باقیماندۀ استخوان های قربانیان آلمان نازی که در ماه ژوییه در دانشگاه استراسبورگ کشف شده بود، روز یکشنبه در گورستان یهودیان این شهر دفن شد.</p> <p>این استخوان ها به تعدادی از قربانیان اتاق گاز بازداشتگاه «استروتوف» در زمان جنگ جهانی دوم تعلق دارد که پس از مرگ آنها، توسط دکتر هیرت، یکی از افسران نزدیک به هیملر در یک مجموعه تحت عنوان «کلکسیون استخوان های یهودی ها» نگهداری می شدند. این استخوان ها پس از جنگ کشف و در گورستان یهودی های «آلزاس» دفن شدند اما به تازگی تعدادی از آنها که در دانشگاه استراسبورگ باقی مانده بودند که به تازگی کشف شدند.</p> <p>در زمان جنگ جهانی دوم، اجساد ۸۶ نفر از قربانیان استروتوف پس از مرگ در اتاق گاز تحت آزمایش و بررسی در اختیار دانشجویان آلمانی تحت نظر دکتر هیرت قرار گرفت. استخوان های مذکور به همین گروه هشتاد وشش نفره تعلق دارد.</p>