محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

توقف هزار پرواز در پی اعتصاب خلبانان لوفت هانزا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
توقف هزار پرواز در پی اعتصاب خلبانان لوفت هانزا

<p><strong>خبر کوتاه</strong></p> <p>شرکت هواپیمایی لوفت هانزا از توقف هزار پرواز این شرکت به دلیل اعتصاب خلبانها خبر داد.</p> <p>این سیزدهمین اعتصاب خلبان های این شرکت هواپیمایی طی ۱۸ ماه گذشته است که سردرگمی هزاران مسافر را نیز در پی خواهد داشت.</p> <p>خلبانهای اعتصاب کننده، ضمن موافقت با پیشنهاد لوفت هانزا برای افزایش سن بازنشستگی به شصت سال، خواهان افزایش حقوق و مزایای خود و توقف سیاستهای این شرکت برای افزایش استخدام کارکنان خارجی اند.</p>