حرکت قطارها میان آلمان و دانمارک از سرگرفته می شود

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
حرکت قطارها میان آلمان و دانمارک از سرگرفته می شود

<p>خطوط ریلی میان میان آلمان و دانمارک که از روز چهارشنبه در پی ورود صدها پناهجو به دانمارک بسته شده امروز پنجشنبه باز می شود.</p> <p>گفته می شود تعدادی از این مهاجران عمدتا سوری و عراقی که خود را پیشتر به آلمان رسانده بودند، عازم سوئد شدند اما در میانه راه، در دانمارک از پیاده شدن از قطار و درخواست پناهندگی از این کشور امتناع کردند. در پی آن پلیس دانمارک اقدام به بستن خط آهن میان دو کشور کرد.</p> <p>دست کم دو قطار حامل ۳۴۰ پناهجو از نخستین ساعات بامداد روز چهارشنبه در مهمترین خط آهن ارتباطی میان آلمان و کشورهای اسکاندیناوی، یعنی بندر رودبی، در ۱۳۵ کیلومتری کپنهاگ، پایتخت متوقف شدند.</p> <p>پس از گفتگوهای طولانی، بسیاری از پناهجویان سرانجام به ماندن در دانمارک رضایت دادند. تعدادی از آنها نیز با پای پیاده راهی سوئد شدند.</p> <p>سیاست های مهاجرتی سختگیرانه دانمارک دلیل اکراه مهاجران از ماندن در این کشور و درخواست پناهندگی از آن عنوان شده است.</p>