محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

باکتری مهلک در میان درختان زیتون در جزیره کورس

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
باکتری مهلک در میان درختان زیتون در جزیره کورس

<p><strong>خبر کوتاه</strong> </p> <p>موارد متعددی از آلودگی درختان زیتون به یک باکتری مهلک در جزیره کورس فرانسه مشاهده شده است. باکتری موسوم به «گزیله لا فاستیدیوسا» با سرعت زیادی سراسر یک درخت را فرا می گیرد و در مدت کوتاهی آن را نابود می کند. در دو سال گذشته، این باکتری به از بین رفتن مزارع وسیعی از زیتون در جنوب ایتالیا منجر شده بود.</p>