محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

پاپ فرانچسکو: توجه به تغییرات اقلیمی و شنیدن صدای فقیرترین انسانها

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پاپ فرانچسکو: توجه به تغییرات اقلیمی و شنیدن صدای فقیرترین انسانها

<p>پاپ فرانچسکو، رهبر کاتولیکهای جهان روز جمعه در دیدار با شرکت کنندگان در نشست بین المللی بنیاد توسعه پایدار، خواستار همکاریهای جهانی نزدیک تر برای مبارزه با تغییرات اقلیمی شد. </p> <p>پاپ تغییرات اقلیمی را موضوعی در ارتباط با عدالت و همبستگی در جهان دانست و تاکید کرد که فقرای جهان بیش از دیگران از نتایج تغییرات اقلیمی رنج می برند. </p> <p>پاپ فرانچسکو در سخنانی گفت: «من از همه می خواهم که در جریان جستجوی راه حل جهانی برای بحران اجتماعی – زیست محیطی پیچیده کنونی، تلاش کنید تا صدای فقیرترین انسانها شنیده شود. به صدای فقیرترین کشورها و فقیرترین انسانها گوش کنید.» </p> <p>در سال جاری دو نشست مهم درباره تغییرات اقلیمی برگزار می شود. نخست تصویب اهداف توسعه پایدار در سازمان ملل متحد در پایان ماه سپتامبر و سپس کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل در پاریس در ماه دسامبر آینده.</p> <p>فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه در دیدار با اعضای سازمانهای غیردولتی و شخصیتهای سیاسی گفت ضروری است که در کنفرانس تغییرات اقلیمی در پاریس به توافقی در این زمینه دست یابیم. آقای اولاند تاکید کرد که گرم شدن زمین باعث مهاجرت و آواره شدن تعداد زیادی از مردم جهان شده است.</p>