محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

رییس جمهور و نخست وزیر بورکینافاسو به گروگان گرفته شدند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رییس جمهور و نخست وزیر بورکینافاسو به گروگان گرفته شدند

<p>میشل کافاندو، رییس جمهور دولت انتقالی، ایزاک زیدا، نخست وزیر و دو تن از وزرای بورکینافاسو، توسط گارد ریاست جمهوریی که وفادار به بلز کومپااوره، رییس جمهور ساقط شده این کشور است، به گروگان گرفته شدند.</p> <p>این در حالی است که قرار است کمتر از یک ماه دیگر در این کشور انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود.</p> <p>آخرین گزارشها از اوآگادوگو، پایتخت بورکینافاسو، حاکی است که صدها تن از هواداران رییس جمهور در مقابل کاخ ریاست جمهوری تجمع کرده اند و سربازانی که در اطراف کاخ بوده اند برای متفرق کردن جمعیت مبادرت به تیراندازی کرده اند.</p> <p>بلز کومپااروه، به دنبال تلاش برای تغییر قانونی اساسی برای باقی ماندن در قدرت، پس از آن که بیست و هفت سال بر بورکینافاسو حکومت کرد، سال گذشته ساقط شد.</p>