محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

ترکیه از خروج مهاجران و پناهجویان به سمت یونان جلوگیری می کند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ترکیه از خروج مهاجران و پناهجویان به سمت یونان جلوگیری می کند

<p>هزاران مهاجر و پناهجو در غرب ترکیه، در انتظار اجازه دولت برای رفتن به یونان سرگردان مانده اند. این مهاجران و پناهجویان که عمدتاً از کشورهای سوریه، عراق، افغانستان و پاکستان به ترکیه آمده اند، خواهان ترک این کشور و رفتن به کشورهای مرفه تر غربی اند. </p> <p>در ماههای گذشته، دهها هزار مهاجر و پناهجو از طریق ترکیه خود را به یونان و سپس، از طریق کشورهای شرق اروپا، به کشورهای پناهجوپذیر غربی، به ویژه آلمان، رسانده اند. بسیاری از این افراد از طریق دریا و به کمک قاچاقچیان انسان به یونان رسیده بودند. با این حال، با سردتر شدن هوا و با توجه به مخاطرات و تلفات انسانی روزافزون این سفر، اکنون مهاجران و پناهجویان بیشتر به خروج از طریق مرزهای زمینی تمایل نشان می دهند. </p> <p>در حال حاضر، دولت ترکیه مرزهای زمینی این کشور با یونان را تحت نظارت بیشتر قرار داده و اجازه خروج غیرقانونی و بدون دعوت نامه را به مهاجران و پناهجویان نمی دهد. در عین حال، بسیاری از مهاجران و پناهجویان فاقد هرگونه مدرک شناسایی یا گذرنامه اند و یونان از پذیرش آنها خودداری می کند. دولت ترکیه اعلام کرده که در صورت موافقت یونان با ورود این افراد، به زودی اجازه ترک کشور را به آنها می دهد. </p> <p>دولت ترکیه تعداد زیادی از این افراد را در استادیومی در شهر ادرنه اسکان داده، اما اغلب آنان از وضعیت شان ناراضی اند و مایل به اقامت طولانی مدت در ترکیه نیستند. </p> <p>ترکیه بیش از دو میلیون آواره، پناهجو و جنگ زده را در اردوگاه هایی در سراسر کشور اسکان داده است. با این حال، و به دنبال تسهیل شرایط پناهندگی برای جنگ زدگان سوری از سوی برخی از کشورهای اروپایی، بسیاری از ساکنان این اردوگاه ها در صدد ترک ترکیه و مهاجرت به کشورهایی هستند که امکانات رفاهی و شغلی بهتری برای پناهندگان فراهم می کنند.</p>