محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

شعار نمایشگاه علوم گوگل: نوجوانان جهان را تغییر خواهند داد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
شعار نمایشگاه علوم گوگل: نوجوانان جهان را تغییر خواهند داد

<p>نمایشگاه علوم گوگل که روز دوشنبه در کالیفرنیای آمریکا، برگزار شد همانند نمایشگاههای کوچک علمی و یا رایانه ای است.</p> <p>نمایشگاهی با بیست و دو غرفه که در آن از روباتها و رایانه ها گرفته تا مکانیسمهای عجیب تولید سوختی طبیعی با پر مرغ یافت می شود.</p> <p>در این نمایشگاه، ایده های عجیب و منحصر به فرد نوجوانان سیزده تا هجده ساله می تواند تبدیل به موضوعات تحقیق واقعی شود.</p> <p>امسال بیست و دو نوجوان برای ارائه طرحهای خود انتخاب شدند.</p> <p>گوگل همه ساله این نمایشگاه را با هدف الهام گیری از کنجکاویهای نوجوانان برگزار می کند.</p> <p>موضوع نمایشگاه امسال “اکنون نوبت شماست که جهان را تغییر دهید.” است.</p> <p>برنده نهایی این مسابقه که در قالب نمایشگاه برگزار می شود، خواهد توانست از گروه لگو ) شرکت تولید اسباب بازی دانمارکی، که در زمینه طراحی، تولید و توزیع انواع اسباب بازی،فعالیت دارد( بازدید کند و از بورسی به ارزش پنجاه هزار دلار بهره مند شود.</p> <p>ویدئوی توضیح گوگل درباره این نمایشگاه :</p> <iframe width="606" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/nr06jHZYsgA?start=546" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>