محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

راخوی: آماده گفتگو با بارسلون هستم اما نه به بهای شکستن قانون اساسی

Access to the comments نظرها
نگارش از Masoud Imani Kalesar
راخوی: آماده گفتگو با بارسلون هستم اما نه به بهای شکستن قانون اساسی

<p>ماریانو راخوی، نخست وزیر اسپانیا یک روز پس از انتخابات پارلمانی محلی کاتالونیا گفت در چارچوب قانون اساسی آماده گفتگو و همکاری با دولت محلی جدید مستقر در بارسلون است.</p> <p>آقای راخوی گفت:«همیشه گفته ام، آماده ام تا گوش بسپارم و گفتگو کنم اما تحت هیچ شرایطی قانون اساسی را زیر پا نخواهم گذاشت.»</p> <p>وی همچنین افزود «من به عنوان رئیس دولت بر سر یکپارچگی و تمامیت ارضی اسپانیا مصالحه نخواهم کرد.»</p> <p>احزاب اصلی استقلال طلب کاتالونیا با کسب اکثریت نسبی آراء در انتخابات پارلمانی محلی روز یکشنبه توانستند ۶۲ کرسی از ۱۳۵ کرسی را از آن خود کنند.</p> <p>گروه چپ گرای جدایی طلب موسوم به «سی یو پی» یا وحدت مردمی نیز ۱۰ کرسی را تصاحب کرد.</p> <p>آرتور ماس، رئیس دولت محلی کاتالونیا می گوید دستیابی احزاب اصلی جدایی طلب کاتالونیا به اکثریت نسبی آراء به منزلۀ مشروعیت بخشی به برگزاری رفراندوم استقلال و جدایی از سرزمین اسپانیاست.</p> <p>نظرسنجی ها حاکی است اکثر کاتالانها به شرط برخوردار شدن از یک نظام مالیاتی بهتر و کسب اختیارات بیشتر از مادرید، مایل به جدایی از اسپانیا نیستند.</p> <p>منطقه کاتالونیای اسپانیا با ۷.۵ میلیون نفر جمعیت و اختصاص حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی اسپانیا به خود، از ثروتمندترین مناطق اسپانیاست.</p>