محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کشف مزرعه ماری جوانا در ایتالیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کشف مزرعه ماری جوانا در ایتالیا

<p>پلیس ایتالیا یک مزرعه بزرگ ماری جوانا را در شهر بولونیای این کشور کشف کرد.</p> <p>در این مزرعه که در نزدیکی ایستگاه قطار شهر ایجاد شده بود، دویست گیاه ماری جوانا وجود داشت که ارتفاع برخی از آنها به بیش از سه متر می رسید.</p> <p>قرار بود با این مقدار ماری جوانا ۲۵۰ کیلو مواد مخدر به ارزش ۴۰۰ هزار یورو تولید شود.</p>