محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

پایان اعتصاب رفتگران پاریس

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پایان اعتصاب رفتگران پاریس

<p><strong>خبر کوتاه</strong></p> <p>رفتگران پاریس، پایتخت فرانسه پس از چهار روز به اعتصاب خود پایان دادند. به گفته رییس اتحادیه کارگری، شهرداری با شرایط اعتصاب کنندگان موافقت کرده است. </p> <p>کارگران خواستار افزایش حقوق شده بودند. در مدت اعتصاب بیش از سه هزار تن زباله از سطح شهر جمع آوری نشد.</p>