محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اعتصاب کارکنان صنعت حمل و نقل در پایتخت هائیتی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اعتصاب کارکنان صنعت حمل و نقل در پایتخت هائیتی

<p>کارکنان وسایل حمل و نقل عمومی در پایتخت هائیتی اعتصاب دوروزه خود را آغاز کردند. خیابانهای پایتخت هائیتی که معمولا بسیار شلوغ هستند، روز دوشنبه تقریبا خالی بودند.</p> <p>اعتصاب کنندگان به افزایش کرایه حمل و نقل و همچنین افزایش هزینه ها معترض هستند.</p> <p>هائیتی حدود نه ماه قبل هم اعتصاب گسترده ای را در اعتراض به افزایش قیمت سوخت تجربه کرد.</p>