محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اقیانوس نورد تارا بر روی رود سن پاریس

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اقیانوس نورد تارا بر روی رود سن پاریس

<p><strong>خبر کوتاه</strong></p> <p>قایق بادبانی تارا روز پنجشنبه در رودخانه سن پاریس لنگر انداخت تا نماینده “اقیانوس در کنفرانس تغییرات آب و هوایی” باشد که به زودی پایتخت فرانسه برگزار می شود. این قایق بادبانی ماموریت های فراوانی برای تحقیق بر روی اکوسیستم اقیانوس انجام داده است.</p>