محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تاثیر تغییرات اقلیمی در منطقه شامپاین و تولید نوشیدنی معروف آن

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تاثیر تغییرات اقلیمی در منطقه شامپاین و تولید نوشیدنی معروف آن

<p>شامپاین، منطقه ای در شمال شرقی فرانسه و محل تولید نوشیدنی پرطرفدار و مجلسی، زیر ذره بین تغییرات آب و هوایی است. در حالیکه فرانسه برای برگزاری نشست تغییرات آب وهوایی سازمان ملل متحد در پاریس آماده می شود، شامپاین با کنترل تاثیر تغییرات هوایی بر این منطقه، شیوه های بهتر برداشت محصول را نیز تجربه می کند. </p> <p>ژان پیر، یک تولید کننده محلی شراب در شامپاین می گوید: «یکی از نکات مهم، اطمینان از زمان برداشت محصول است. زیرا تاریخ مشخص ندارد. دوره کوتاهی است که سال به سال متغیر است. سال ۲۰۰۳ یکی از نمونه های برداشت محصول زود هنگام بود. اولین برداشت انگور ماه اوت شروع شد و سال ۲۰۱۳ از اکتبر شروع کردیم. ما شاهد تغییر آب و هوایی در اینجا هستیم و گاهی این تغییرات خیلی محسوس است.»</p> <p>برای مقابله با خشک و گرم شدن هوا، کشاورزان به جای کود شیمیایی از نمونه های طبیعی و مناسب با محیط زیست استفاده می کنند. ونسان پورن، مدیر کمیته تولید کنندگان شراب با اشاره به تغییر در نحوه کار در تاکستان ها می گوید: «کار عملی پنجاه درصد کمتر شده است. کود شیمایی را با بارورکننده های طبیعی خاک جایگزین کردیم. کود شیمیایی بدلیل استفاده از نیتروژن (ازت) در آنها تاثیرات گلخانه ای زیادی دارد.»</p> <p>هدف پژوهشگران مقابله با افزایش دما به میزان سه درجه است. هدفی که تنها با حمایت ۱۵هزار تولید کننده شراب در این منطقه به نتیجه خواهد رسید.</p>