مولنبک بلژیک، مرکز اصلی پرورش جهادگرایان افراطی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مولنبک بلژیک، مرکز اصلی پرورش جهادگرایان افراطی

<p>مولنبک حومه بروکسل که تا پیش از حملات پاریس تنها برای ساکنان بروکسل شناخته شده بود امروز میزبان بسیاری از رسانه های جهان و مرکز خبری جهان شده است. مولنبک زادگاه عبدالحمید اباعود، مغز متفکر حملاتی پاریسی است که در عملیات پلیس فرانسه چهارشنبه کشته شده است.</p> <p>این حومه بروکسل نزدیک به ۹۵ هزار نفر جمعیت دارد و اغلب جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می دهند. برخی از جهادگراهای محلق شده به داعش این شهر می آیند. از جمله مهدی نموش، عامل حمله به موزه یهودیان در بروکسل.</p> <p>یکی از مقامت مسئول ناهنجاریهای اجتماعی در این شهر می گوید: “اباعود نمادی است از ساکنان این حومه که رفتارهای ناهنجار و ضد اجتماع از خود بروز می دهند. دلیل شکست جامعه ای را نشان می دهد که بی عدالتی در آن موج می زند.”</p> <p>مولن بک یکی از فقیرترین حومه های بلژیک است و نرخ بیکاری آن بالاترین در این کشور است. ۳۰ درصد از جوانان این شهر بیکار هستند.</p>