کار پناهجویان برای ورود به آمریکا دشوارتر می شود

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کار پناهجویان برای ورود به آمریکا دشوارتر می شود

<p>مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب قانونی، کار را برای ورود پناهجویان سوری و عراقی به این کشور دشوارتر کرد.</p> <p>بسیاری از نمایندگان دموکرات، در رای مثبت دادن به پیش نویس این قانون که توسط جمهوریخواهان تنظیم شده بود، با حزب رقیب هم صدا شدند و در نهایت این قانون با ۲۸۹ رای مثبت در برابر ۱۳۷ رای تصویب شد.</p> <p>پل رایان، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا می گوید: «ما می دانیم که داعش به دنبال حمله به ما و کشورهای غربی دیگر است. عقل سلیم حکم می کند که ما درنگ کنیم، اوضاع را بررسی کنیم و مطمئن شویم که تدابیر لازم را به کار بسته ایم تا آنچه در پاریس اتفاق افتاد، در کشور ما رخ ندهد.»</p> <p>بن کارسون، نامزد رقابت درون حزبی جمهوریخواهان، برای ریاست جمهوری با مقایسه مهاجران با سگ، خبرساز شده است. او می گوید: «ما باید بین امنیت و انسان دوستی تعادل برقرار کنیم. به عنوان نمونه، اگر یک سگ در همسایگی شما این طرف و آن طرف برود، فکر نمی کنم که شما خیلی احساس خوبی داشته باشید.»</p> <p>بر اساس این قانون، رئیس پلیس فدرال آمریکا، رئیس امنیت داخلی کشور و رئیس اداره اطلاعات ملی آمریکا باید شخصا درخواست ورود تک تک پناهجویان را امضا و تایید کنند که ورود او تهدیدی برای امنیت آمریکا نیست.</p> <p>در پی حملات هفته گذشته در پاریس، نگرانی در کشورهای غربی نسبت به حضور اعضای داعش در میان پناهجویانی که وارد این کشورها می شوند افزایش پیدا کرده است.</p>