محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

بزرگداشت بیستمین سالگرد پیمان دیتون

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بزرگداشت بیستمین سالگرد پیمان دیتون

<p><strong>خبر کوتاه</strong></p> <p>مراسم بیستمین سالگرد پیمان دیتون در موزه سارایوو برگزار شد. </p> <p>بیست سال قبل و در روز بیست و یکم نوامبر کنفرانسی که در نهایت به امضای پیمان دیتون منتهی شد پایان یافت.</p> <p>این پیمان حدود سه هفته بعد در پاریس امضا شد و به جنگ بوسنی پایان داد.</p>