محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

برادر مظنون فراری حملات پاریس از او خواسته تا خود را تسلیم کند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
برادر مظنون فراری حملات پاریس از او خواسته تا خود را تسلیم کند

<p>جستجو برای یافتن صلاح عبدالسلام که در حملات جمعه سیاه پاریس نقش داشته در بلژیک در جریان است. گفته می شود او پس از حملات پاریس به این کشور فرار کرده است. او برای مدتی در مولنبک در بروکسل، پایتخت، زندگی کرده است.</p> <p>برادر او محمد در گفتگو با شبکه تلویزیونی <span class="caps">RTBF</span> بلژیک از صلاح خواسته تا خود را تسلیم کند. او گفت: «عمیقا بر این باورم که برادرانم تندرو نشده بوده اند. به این دلیل که چیزی از آنها ندیدیم. بیشتر فکر می کنم که آنها فریب خورده و مورد سوء استفاده قرار گرفته اند. می خواهیم که صلاح خود را تسلیم کند. به این دلیل که جواب ما٬ خانواده اش و خانواده های قربانیان را بدهد. ما ترجیح می دهیم صلاح را در زندان ببینیم تا در قبرستان.»</p>