آشوب تماشاگران در شهرآورد فوتبالی آتن

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آشوب تماشاگران در شهرآورد فوتبالی آتن

<p>شهرآورد بزرگ آتن، بین دو تیم فوتبال پاناتینایکوس و المپیاکوس پیش از آن که آغاز شود، به دلیل ناآرامیها در داخل و خارج زمین لغو شد.</p> <p>در جریان این ناآرامیها که از صندلیهای تماشاگران شروع شد و به داخل زمین کشیده شد، نیروهای پلیس ضدشورش با تماشاگرانی که ناآرامی را ایجاد کرده بودند درگیر شدند.</p> <p>اغلب تماشاگران درگیر با پلیس، از حامیان پاناتینایکوس بودند.</p>