محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اعتراض هزاران کشاورز سوئیسی به تدابیر ریاضت اقتصادی دولت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اعتراض هزاران کشاورز سوئیسی به تدابیر ریاضت اقتصادی دولت

<p><strong>خبر کوتاه</strong></p> <p>بیش از ده هزار کشاورز سوئیسی در اعتراض به تدابیر ریاضت اقتصادی دولت این کشور در برن تظاهرات کردند.</p> <p>دولت سوئیس در نظر دارد در فاصله سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ ، هشتصد میلیون فرانک از بودجه کشاورزی این کشور بکاهد.</p>